• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Koniec wakacji za 11 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa

VII Międzyszkolny Konkurs
„SAVOIR VIVRE w biznesie”

22 maja 2018r.

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32 2813841
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska – lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Ilona Steczkiewicz - steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjów.

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 10 maja 2018r.
Cele konkursu
 • zainteresowanie uczniów dobrymi manierami na co dzień i od święta,
 • popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach,
 • wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności nabytych w ramach własnych zainteresowań, w domu, szkole, na przyjęciu itp., dotyczących savoir vivre'u,
 • wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych,
 • zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej,
 • wyrabianie poczucia estetyki i piękna,
 • promowanie dobrych manier,
 • wymiana doświadczeń między uczniami.
Regulamin konkursu:
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 2. Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
  • I etap – zgłoszenie i wskazanie uczestników konkursu przez szkołę – do 10 maja 2018r.
  • II etap – fprzesłanie prezentacji na adres e-mail (lewandowska.emilia@zsgh.net.pl lub brol.krzysztof@zsgh.net.pl) albo dostarczenie do szkoły na płycie CD (koperta podpisana imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz z dopiskiem Konkurs Savoir - vivre – do 15 maja 2018r.
 3. Konkurs jest indywidualny (każdy uczestnik musi wykonać swoją prezentację multimedialną), każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę uczniów.
 4. Etap I konkursu polega na wypełnieniu przez szkołę i przesłaniu na adres szkoły, z dopiskiem: VII Międzyszkolny Konkurs "Savoir Vivre – w biznesie" lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl karty zgłoszeniowej będącej deklaracją udziału w konkursie. Karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik do regulaminu.
 5. Etap II – przesłanie pocztą elektroniczną na adresy podane wyżej lub dostarczenie do szkoły (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu ul. Żeromskiego 26. ) prezentacji multimedialnej.
 6. Każdy uczestnik powinien przygotować 1 prezentację multimedialną zgodną z tematem konkursu "Savoir – Vivre w biznesie"
  • prezentacja powinna zawierać od 20 do 30 slajdów i być przygotowana w programie PowerPoint. W przypadku prezentacji do maksymalnie 50MB można przesłać ją na adresy e-mail podane wyżej, natomiast prezentację o większym rozmiarze prosimy dostarczyć do szkoły na płycie CD.
  • w prezentacji powinny znajdować się przede wszystkim informacje dotyczące:
   • ubioru zawodowego
   • przywitania i pożegnania osób
   • przedstawiania osób na gruncie zawodowym
   • wręczania wizytówek
   • przeprowadzania rozmów telefonicznych
   • przyjęć bankietowych (np. wyznaczanie miejsc gościom przy stole, zaproszenia, ubiór itp.)
   • prezentacja powinna zawierać tytuł i podtytuły
   • na ostatnim slajdzie uczestnik obowiązkowo podpisuje się imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, którą reprezentuje, jak również przedstawia źródła z których korzystał
   • w prezentacji należy wykorzystywać zdjęcia, rysunki itp.
 7. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i zgadza się na jej publikację.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 maja 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.
 9. Na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zapraszamy wszystkich uczestników konkursu razem z opiekunami.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

Komisja Konkursowa:
 1. Prace ocenia Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze laureatów, którzy najciekawiej, najbardziej oryginalnie i zgodnie z regulaminem przygotują prezentację multimedialną. Komisja zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród lub dokonania podziału nagród uwzględniając poziom i jakość prac. Komisja może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę:
  • Zgodność z tematem.
  • Sposób przedstawienia
  • Merytoryczność prezentacji
  • Kreatywność i pomysłowość przygotowania prezentacji
  • Elementy wyróżniające
 3. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki w dniu 22 maja 2018r.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


rekrutacja
galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jak dużo czasu spędzasz przed komputerem?
kilka godzin dziennie
około godziny dziennie
poniżej godziny dziennie
kilka dni w tygodniu
raz w tygodniu
raz w miesiącu
nie używam komputera

Ilość oddanych głosów: 519
certyfikaty
biuletyn
rodo
IP: 34.238.194.166
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 14208417 razy.
Obecnie: 16 gości online 
wróć do górę