• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
Następne wakacje za 92 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa

VII Międzyszkolny Konkurs "SAVOIR VIVRE"

29 MAJA 2017 godz. 10.00

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32 2813841
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska – lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Karolina Wręczycka – wreczycka.karolina@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjów.

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 10 maja 2017r.
Cele konkursu
 • zainteresowanie uczniów dobrymi manierami na co dzień i od święta,
 • popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach,
 • wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności nabytych w ramach własnych zainteresowań, w domu, szkole, na przyjęciu itp., dotyczących savoir vivre'u,
 • wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych,
 • upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego nakrywania stołów,
 • prezentacja najnowszych trendów w dekoracji stołów,
 • zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości poprzez prezentację nakrytych stołów,
 • wyrabianie poczucia estetyki i piękna,
 • promowanie dobrych manier,
 • wymiana doświadczeń między uczniami.
Regulamin konkursu:
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 2. Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
  • I etap – zgłoszenie i wskazanie uczestników konkursu przez szkołę – do 10 maja 2017r.
  • II etap – finał29 maja 2017 r. godz. 10.00.
 3. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu jedną dwuosobową drużynę.
 4. Etap I konkursu polega na wypełnieniu przez szkołę i przesłaniu na adres szkoły, z dopiskiem: VII Międzyszkolny Konkurs "Savoir Vivre" lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl karty zgłoszeniowej będącej deklaracją udziału w konkursie. Karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik do regulaminu.
 5. Etap II - finał z udziałem drużyn odbędzie się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.
 6. Każdy zespół powinien przygotować i zaprezentować jeden stół okolicznościowy na temat Stoły regionalne Polski.
 7. Dekoracja stołu powinna nawiązywać do jednego wybranego regiony Polski. Nazwę regionu należy podać w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Na każdym stole powinna znajdować się karta menu z uwzględnieniem potraw wybranego regionu.
 9. Elementy dekoracji stołu, niezbędną zastawę dopasowaną do menu itp. każdy zespół zapewnia sobie we własnym zakresie.
 10. Organizator konkursu zapewnia stoły o wymiarach 90 x 90 cm dla każdego zespołu.
 11. Konkurencje konkursowe składać się będą z nakrywania stołu, autoprezentacji oraz odpowiedzi na  wylosowane zadania problemowe z zakresu savoir – vivre’u.
 12. Czas trwania konkursu: ok. 2-3 godzin.
 13. Czas ten jest przeznaczony na nakrycie i udekorowanie stołu zgodnie z tematyką dla 2 osób, autoprezentację i odpowiedź na wylosowane pytanie.
 14. Stoły, autoprezentację oraz odpowiedzi na pytania będą oceniane przez Komisję Konkursową.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

Uwaga: w przypadku zgłoszenia się małej ilości szkół, istnieje możliwość zgłoszenia drugiej drużyny z jednej szkoły, o czym Państwa poinformujemy. 

W dniu konkursu drużyna dwuosobowa stawia się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26 wraz z opiekunem i 5-osobową grupą dopingującą. 

Komisja Konkursowa:
 1. Prace ocenia Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze laureatów, którzy najciekawiej, najbardziej oryginalnie i zgodnie z zasadami nakryją stół, dokonają autoprezentacji i prawidłowo odpowiedzą na wylosowane zadanie. Komisja zastrzega sobie możliwość dokonania podziału nagród uwzględniając poziom i jakość prac. Komisja może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę:
  • organizację pracy 0-5 pkt.
  • prawidłowy dobór zastawy stołowej 0-2 pkt.
  • sposób ułożenia zastawy 0-5 pkt.
  • zgodność z tematyką i wytycznymi konkursu 0-1 pkt.
  • pomysłowość i oryginalność aranżacji 0-5 pkt.
  • elegancję i estetykę stołu 0-5 pkt.
  • odpowiedź na wylosowane pytanie 0-5 pkt.
  • Autoprezentację 0-6 pkt
 3. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki po zakończeniu konkursu w dniu 29 maja 2017 r.
 4. W przypadku gdy drużyny uzyskają jednakową liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka (odpowiedź na dodatkowe pytania), która wyłoni zwycięzcę.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


galeria
office 365
szczęśliwy numerek
na dzień:
23.03.2018
Piątek
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Którą porę roku lubisz najbardziej?
Zimę
Wiosnę
Lato
Jesień

Ilość oddanych głosów: 210
certyfikaty
biuletyn
Adres IP
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 9102993 razy.
Obecnie: 15 gości online