Informatyka

Temat: Powszechny dostęp do Internetu

Słowo Internet pochodzi od dwóch angielskich słów: international (międzynarodowy) oraz network (sieć). Internet to zatem po prostu ogromna międzynarodowa sieć połączonych ze sobą komputerów. Działanie internetu jest możliwe dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Początkowo sygnał był wysyłany wyłącznie za pomocą różnego rodzaju kabli elektrycznych. Dziś wykorzystywane są także światłowody, fale radiowe i satelity.Internet jako całość tworzą więc następujące elementy:

Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.Rodzaje licencji:

  • Adware

  • Freeware

  • Shareware

  • Trial

  • OEM


Powinieneś umieć:

  • Znać podstawowe usługi sieciowe.

  • Zanć typy licencji oprogramowania.