Informatyka

Temat: Metodologia rozwiązywania problemów

Algorytm – w informatyce jest to skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań.
Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika. Algorytm może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego.


Algorytmy sekwencyjne (liniowe) to algorytmy, w których wszystkie kroki wykonuje się w kolejności takiej, w jakiej zostały zapisane (np. obliczanie wielomianów); klocki w schemacie blokowym takiego algorytmu są ustawione jeden pod drugim.

Algorytmy z rozgałęzieniami to coś podobnego do algorytmów liniowych, z tym, że są różne drogi (rozgałęzienia) do uzyskania wyniku - inaczej mówiąc, algorytm wykonywany jest w zależności od pewnych warunków.

Algorytm
Algorytmy rekurencyjne to algorytmy, w których występuje funkcja/procedura wywołująca samą siebie, wywoływanie takie kończy się spełnieniem jakiegoś warunku. Charakterystyczną cechą funkcji (procedury) rekurencyjnej jest to, że wywołuje ona samą siebie. Drugą cechą rekursji jest jej dziedzina, którą mogą być tylko liczby naturalne.
Najłatwiej zrozumieć mechanizm działania rekursji na przykładzie silni: rekurencyjny wzór na obliczenie n! zapisuje się w ten sposób: n!=n*(n-1)! Ze wzoru tego wynika, że aby obliczyć np. 4!, należy najpierw obliczyć 3!. Ale żeby obliczyć 3! trzeba obliczyć 2! itd. aż dojdziemy do 0!, które jak wiemy wynosi 1.
Sposób obliczenia 4! wygląda więc następująco:

4!=4*3!=4*3*2!=4*3*2*1!=4*3*2*1*0!=4*3*2*1*1=24

Algorytmy iteracyjne charakteryzują się zapętleniem pewnych czynności, które są powtarzane aż do uzyskania jakiegoś celu; wówczas zostaje spełniony warunek kończący działanie pętli. Np.:

               1. Unosisz lewą nogę,
               2. Przesuwasz nogę do przodu,
               3. Przenosisz ciężar ciała na tę nogę,
               4. Kładziesz ją na podłoże,
               5. Przesuwasz całe ciało do przodu,
               6. Unosisz prawą nogę
               7. Wróć do punktu 2.

Najpopularniejsze języki programowania


Powinieneś umieć:

  • Wyjaśnić sposób działania algorytmu.

  • Znać podstawowe rodzaje algorytmów.

  • Napisać prosty algorytm postępowania.