Informatyka

Temat: Korespondencja elektroniczna

Poczta elektroniczna
Dzięki poczcie elektronicznej możemy bardzo szybko i bardzo tanio porozumiewać się z innymi ludźmi. Zamiast wrzucać list do skrzynki i czekać, aż zostanie dostarczony adresatowi, po prostu wpisujemy go i wysyłamy za pomocą programu pocztowego.

Aby korzystać z poczty elektronicznej, musimy mieć konto poczty elektronicznej. Konta te mogą być darmowe lub płatne. Konta darmowe oferują zarówno serwisy zagraniczne, takie jak GMail, Hotmail czy Yahoo, jak i polskie, takie jak Onet, Wirtualna Polska, Polbox, O2 czy Hoga. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z darmowych kont wiąże się zazwyczaj z otrzymywaniem różnych reklam, częstsze są również awarie i opóźnienia. Dlatego wiele osób wybiera konta płatne - czy to okresowo czy dożywotnio.


Aby wysyłać i odbierać listy, musimy znać cztery rzeczy:
  1. Nazwę serwera służącego do wysyłania poczty (SMTP), np. polbox.com
  2. Nazwę serwera służącego do odbierania poczty (POP3 lub IMAP), np. polbox.com
  3. Własną nazwę użytkownika, np. joasia
  4. Nasze hasło, np. 0BaRtEk
Informacje te powinniśmy wpisać w odpowiednie miejsce w programie pocztowym. Pamiętajmy, że swojego hasła nie wolno nam nikomu przekazywać. Jeśli bowiem ktoś zdobędzie nasze hasło, będzie mógł czytać i kasować nasze listy. Coraz popularniejsze staje się przeglądanie listów prosto ze strony internetowej (bez programu pocztowego).

Adres skrzynki internetowej składa się z nazwy użytkownika, znaku @ (małpy) oraz nazwy serwera (adresu IP lub nazwy DNS np. o2.pl) np. uzytkownik@serwer.pl

Do listu możemy dołączać załączniki. Załącznikami mogą być jakiekolwiek pliki - z tekstem, grafiką czy dźwiękiem. Powinniśmy pamiętać że wysyłanie dużych plików może trwać dużo czasu.

Zadanie do wykonania


Powinieneś umieć: