Informatyka

Temat: Sposoby komunikowania się w sieci

Internet
jest medium interaktywnym, a to z kolei oznacza, że każdy internauta zeń korzystający współtworzy sieć, nawet jeśli nie bezpośrednio (konstruując własny serwis informacyjny, bez względu na tematykę), to zawsze pośrednio, chociażby dopisując się do tzw. księgi gości (ang. guest book – strony internetowej należącej do serwisu, który umożliwia wprowadzenie tekstu, oraz pozostawienie go w dostępności dla pozostałych użytkowników).


Usługi komunikowania się w sieci:
  1. WWW - World Wide Web
  2. Poczta elektroniczna (e-mail)
  3. Chat (na stronie WWW)
  4. Komunikatory (jako aplikacje)
  5. Forum internetowe
  6. RSS (ang. Really Simple Syndication - łatwa dystrybucja treści)
  7. FTP - protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer
  8. P2P - model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia, w odróżnieniu od architektury klient–serwer

Podręczny słowniczek internetowy

Zadania:

Zadanie do wykonania


Powinieneś umieć: