Informatyka

Temat: Hardware i software

Hardware Sprzęt komputerowy (ang. hardware) – materialna część komputera. Ogólnie hardware'em nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u – czyli oprogramowania.


Software Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

Budowa Komputera - prezentacja

Bit – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.
Bajt (ang. byte) - najmniejsza adresowalna jednostka pamięci komputerowej, składająca się z bitów (ang. również bit od binary digit). W praktyce przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów, choć to nie wynika z powyższej definicji. Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem. Bywa też że "bajt" definiuje się jako 8 bitów, najmniejszą adresowalną jednostkę pamięci nazywając znakiem.

Praktycznie używane przedrostki na oznaczenie wielokrotności bajtu to:
1 KB = 1024 B (KB - kilobajt)
1 MB = 1024 KB (MB - megabajt)
1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt)
1 TB = 1024 GB (TB - terabajt)

System operacyjny - opis systemów

Katalog, folder (ang. directory, folder) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach pamięci. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (i/lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.

Plik (ang. file) – jest to nazwany ciąg danych (inaczej zbiór danych), o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla systemu operacyjnego całość.

Typowe rozszerzenie plików:
 • Graficznych: .bmp .gif .jpg .tiff .png
 • Muzycznych: .wav .mp3 .wma
 • Wykonywalnych: .exe .com .bat
 • Sublinki, skróty: .lnk
 • Pliki Office: .doc .xls .mdb
 • Archiwa: .zip .rar .lha .tar
 • Multimedia: .avi .mpg .wmv .ogg
Typowe skróty klawiszowe w Windows:
 • CTRL+Z, CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V, CTRL+A, F5, ALT+F4, ALT+Tab, CTRL+ALT+DEL, Windows+L, Windows+D.

Powinieneś umieć:

 • Znać pojęcia hardware, software.

 • Znać budowę komputera.

 • Zanć systemy operacyjne.

 • Identyfikować jednostki pamięci.

 • Znać podstawowe rodzaje plików i ich rozszerzenia.