Informatyka

Temat: Tabela w tekście

Tabela (forma tabelaryczna) - sposób zapisu i przedstawiania informacji, w którym dane umieszcza się w odpowiednio rozmieszczonych polach. Pola te utworzone są poprzez poziome i pionowe linie (na wydrukach lub monitorach oba te typy linii albo jeden z nich – nie muszą być jednak widoczne lub mogą być zróżnicowane).

Przykłady tabel:
    

Zadanie do wykonania:


Powinieneś umieć: