Informatyka

Temat: Multimedia w tekście

ClipArt - plik graficzny (najczęściej z rozszerzeniem WMF) dołączany (wklejany) do dokumentów jako ozdoba (zestaw clipartów znajduje się w każdej wersji MS Office).

WordArt - to program, generujący ozdobne napisy na podstawie czcionek TrueType zainstalowanych w systemie. Wynikiem jego działania jest napis, będący skalowalnym obiektem graficznym.

Zadanie do wykonania:


Powinieneś umieć:

  • Wstawiać obiekty ClipArt i WordArt do dokumentów.

  • Formatować obiekty w dokumentach.

  • Wstawiać hiperłącza do dokumentów.