Informatyka

Temat: Pozyskiwanie multimediów z różnych źródeł

Grafika rastrowa – prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.

Grafika wektorowa (obiektowa) jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym.

Formaty plików graficznych.

Formaty grafiki rastrowej używające kompresji stratnej:
 • JPEG (Joint Photographic Experts Group) - niewątpliwie najpopularniejszy format plików graficznych z kompresją stratną; używany zarówno w sieci internet (obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki), jak i w aparatach cyfrowych
 • JPS (JPG Stereo) - najpopularniejszy format prezentacji obrazów stereoskopowych, obrazy dla prawego i lewego oka zapisane są obok siebie
 • JPEG 2000 - nowsza wersja formatu JPEG, oferująca lepszą kompresję,
 • DjVu - format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej,
 • TIFF (Tagged Image File Format) - popularny format plików graficznych udostępniający wiele rodzajów kompresji (zarówno stratnej jak i bezstratnej) oraz umożliwiający przechowywanie kanału alfa.
Formaty grafiki rastrowej używające kompresji bezstratnej:
 • PNG (Portable Network Graphics) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez większość przeglądarek WWW; obsługuje kanał alfa,
 • GIF (Graphics Interchange Format) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki WWW; może przechowywać wiele obrazków w jednym pliku tworząc z nich animację; obsługuje przeźroczystość monochromatyczną (pełna przeźroczystość lub wcale),
 • TIFF - patrz wyżej.
 • BMP - oferuje zapis z kompresją RLE lub bez kompresji (powszechniejszy), wykorzystywany m.in przez program MS Paint
Formaty grafiki wektorowej
 • SVG (Scalable Vector Graphics) - format oparty na języku XML; promowany jako standard grafiki wektorowej; umożliwia tworzenie animacji,
 • CDR (Corel Draw) - format opatentowany przez firmę Corel Corporation
 • SWF (Adobe Flash) - format grafiki wektorowej popularny w internecie; umożliwia tworzenia animacji, a nawet całych aplikacji,
 • EPS (Encapsulated PostScript) - format PostScript z ograniczeniami
Photoshop - praca na warstwach
Pliki żródłowe do zadania

Powinieneś umieć:

 • zanć formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji;

 • przekształcać pliki graficzne, z uwzględnieniem ich wielkości i ewentualnej utraty jakości obrazów;

 • skanować dokumenty;

 • wymieniać dane w sieci komputerowej.