Regulamin Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej

 1. W rozgrywkach ligi w roku szkolnym udział bierą drużyny zgłoszone u organizatora.
 2. Drużyny liczą co najmniej 6 a maksymalnie 9 zawodników.
 3. Rozgrywki podzielone są na dwie fazy:
  1. I faza w której drużyny grają systemem każdy z każdym
  2. II faza w której cztery pierwsze zespoły grają systemem playoff (drużyna, która zajęła pierwsze miejsce z drużyną z czwartego, a zespół z drugiego z drużyną z trzeciego miejsca) o finał i mistrzostwo Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej w danym sezonie
 4. Drużyny grają do dwóch wygranych setów.
 5. Sety rozgrywane są do uzyskania 25 punktów i do przewagi 2 pkt. przy stanie 24:24.
 6. Za zwycięstwo:
  1. 2:0 w setach drużyna uzyskuje 3 pkt, a pokonani 0 pkt,
  2. 2:1 w setach drużyna uzyskuje 2 pkt, a pokonani 1 pkt,
  3. za walkower uzyskuje 3 pkt, a drużyna która się nie stawiła -1pkt.

Podstawowe przepisy i zasady gry w siatkówkę:

Boisko do gry ma kształt prostokąta o wymiarach 9 m x 18 m. Linia środkowa dzieli boisko na dwa równe pola gry o wymiarach 9 m x 9 m. Na każdym polu, w odległości 3 m od linii środkowej, wyznacza się równolegle linie oddzielające pole ataku od pola obrony. Nad linią środkową zawieszona jest siatka, umocowana na słupkach w ten sposób, aby można było regulować jej wysokość.

Zgodnie z ustalanymi przepisami wysokość zawieszenia siatki wynosi dla kobiet i juniorek 224 cm, dla młodziczek do lat 15-215 cm. dla mężczyzn, juniorów 243 cm. dla młodzików do lat 15-235 cm
W rozgrywkach zespołów dziecięcych można obniżyć siatkę do wysokości 200 cm.
Piłka do gry w siatkówkę powinna być kulista, o obwodzie 65-67 cm i ciężarze 250-280 g. Dla dziewcząt i chłopców używa się piłki o obwodzie 59-61 cm i ciężarze 190-210 g.


Zawodnicy

W grze biorą udział 2 drużyny. Każda drużyna występująca na boisku liczy 6 zawodników, a pełny jej skład łącznie z rezerwowymi powinien wynosić 12 osób.
Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity ubiór (koszulki, spodenki) z numerami na koszulkach.
Zawodnicy rezerwowi mogą wejść do gry na następujących warunkach:
- zmiana musi być zgłoszona u sekretarza zawodów.
- zmiany zawodników dokonuje się w czasie przerw w grze (piłka martwa), na prośbę kapitana lub trenera drużyny,
- w jednym secie można dokonać 6 zmian. tzn. każdy z zawodników rozpoczynających grę może zejść i powrócić na boisko na swoje miejsce.
Zawodnicy rozpoczynający grę ustawieni na swoich polach - w linii ataku i linii obrony.
Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą zająć dowolne miejsce na boisku. Rotacja następuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zasady gry i podstawowe przepisy

Mecz siatkówki rozgrywa się do 3 wygranych setów. Seta wygrywa ten zespół, który pierwszy osiągnie 25 punktów przy koniecznej przewadze 2 punktów. Punkt może zdobyć każda drużyna, zarówno ta, która wykonuje zagrywkę (serw), jak i ta, która zagrywkę przyjmuje. Punkty zdobywa drużyna, która prawidłowym zagraniem spowoduje dotknięcie piłki boiska przeciwnika. Zdobywa się również punkt wtedy, gdy przeciwnik popełni błąd.
Piłka może być odbijana każdą częścią ciała. Jeśli piłka jest podnoszona, pchana, rzucana uznaje się ją za przetrzymaną.

>W grze nie wolno:
- dotykać siatki,
- przekraczać linii środkowej,
- zawodnikowi obrony atakować z pola ataku,
- drużynie odbijać piłki więcej niż 3 razy (4 razy z odebraniem po bloku),
- odbijać piłki kolejno 2 razy z rzędu przez tego samego zawodnika (z wyjątkiem odbicia po bloku).

Postanowienia końcowe

-w przypadkach spornych (nie ujętych w niniejszym regulaminie) decyzję podejmuje organizator po zapoznaniu się ze stanowiskami stron.


Sygnały sędziowskie w piłce siatkowej
Pozwolenie na zagrywkę Pozwolenie na zagrywkę
Przyznanie zagrywki, ewentualnie punktu Przyznanie zagrywki, ewentualnie punktu
Przerwa w grze na odpoczynek Przerwa w grze na odpoczynek
Koniec seta (meczu) Koniec seta (meczu)
Piłka w boisku Piłka w boisku
Piłka poza boiskiem (aut) Piłka poza boiskiem (aut)
Nieprawidłowe odbicie (piłka przetrzymana, "niesiona") Nieprawidłowe odbicie (piłka przetrzymana, "niesiona")
Piłka dotknięta (np. podczas bloku) Piłka dotknięta (np. podczas bloku)
Podwójny kontakt z piłką (podwójne odbicie) Podwójny kontakt z piłką (podwójne odbicie)
Cztery odbicia Cztery odbicia
Dotknięcie siatki przez zawodnika Dotknięcie siatki przez zawodnika
Błąd obustronny (powtórzenie akcji)