Czy wiecie że ...
19 września 1783 w Wersalu odbył się pierwszy załogowy lot. Bracia Montgolfier wraz ze szwajcarskim fizykiem Ami Argandem zbudowali balon na gorące powietrze, na pokładzie którego znalazły się baran, kogut i kaczka. Dzięki temu do¶wiadczeniu próbowano ustalić, jaki wpływ na żywe organizmy będzie miała podróż powietrzna. Po tej próbie rozpoczęto przygotowania do lotu z udziałem ludzi.

Czy wiecie że ...
najsłynniejsze zdjęcie Albeta Einstejna zostało wykonane w roku 1951-ym. Einstein był niezwykle popularn± i szanowaną postacią. To wła¶nie wtedy z okazji 72. urodzin wyprawiono naukowcowi przyjęcie urodzinowe na Uniwersytecie Princeton. Dla wielu fotoreporterów była to niezwykła okazja do sfotografowania fizyka, który już powoli wycofywał się z życia publicznego oraz naukowego. Nie odstępowali go na krok, co wywoływało frustrację solenizanta. Pod koniec przyjęcia, w momencie, gdy Einstein odprowadzał jedn± ze znajomych do samochodu, po raz kolejny usłyszał od zgromadzonych fotoreporterów pro¶bę o ustawienie się do zdjęcia. Ku ich zaskoczeniu wystawił im język.

Czy wiecie że ...
Wieża Eiffla jest najwyższa w lipcu i sierpniu . Wieża ma 320 metrów wysokości. Jako, że wykonana jest ze stali, która ma wysoki współczynnik rozszerzalno¶ci temperaturowej, to jej wysoko¶ć zmienia się o ok. 15 cm w zależno¶ci od pory roku.

Kiedy rodz± się geniusze?
Po przeanalizowaniu dat narodzin noblistów zauważyć można, że najwięcej z nich urodziło się 21 maja lub 28 lutego. Ciężko jednak stwierdzić czy data urodzenia ma jakikolwiek wpływ na inteligencję, choć zapewne osoby paraj±ce się astrologią i numerologi± miałyby inne zdanie. Jako ciekawostkę podać również można dane dotyczące wieku geniuszy wyróżnionych przez Komitet Noblowski. Ich ¶rednia wieku wynosi 59 lat. Najmłodszym był laureat nagrody z fizyki z 1915 roku -25-letni wówczas Lawrence Bragg (który odebrał nagrodę razem z ojcem), a najstarszym Leonid Hurwicz, który w wieku 90 lat odebrał w 2007 roku wyróżnienie z dziedziny ekonomii.

Czy wiecie że ...
W czasie burzy napięcie pomiędzy Ziemi± a chmur± dochodzi do 100 000 000V. Prąd płyn±cy w błyskawicy ma natężenie w szczycie około 10 000 A a czasami znacznie więcej. Zwykła letnia burza wyzwala energię o mocy trzynastokrotnie większej niż energia bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę, której ładunek odpowiadał 20 000 ton TNT (trotylu - trójnitrotoluenu).

Mikrofalówka powstała przypadkiem ...
W 1945 roku inżynier Percy Spencer pracował przy magnetronie emituj±cym mikrofale. W pewnej chwili poczuł w kieszeni co¶ dziwnego. Nie tylko zrobiło się tam mokro, ale co¶ zaczęło skwierczeć. Zaskakuj±c± sensacj± okazał się czekoladowy batonik, którego miał w spodniach, który zacz±ł się topić. Wszystko za spraw± mikrofal, na które mała przek±ska była narażona.W następnych latach P.Spencer doskonalił pracę nad swoim wynalazkiem a pierwsza kuchenka mikrofalowa powstała w 1947 roku. Miała 180 cm wysokości, ważyła 340 kg i nazywała się Radar Range.