Nikola tesla
"Człowiek nie jest w Nieskończoności jedyną istotą obdarzoną rozumem"


Max Planck
"Dla wierzącego Bóg stoi na poczštku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań."Maria Skłodowska-Curie
"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

" Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. "

"Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. "


Alfred Nobel
"Jeśli z tysiąca moich pomysłów choćby jeden okazuje się dobry, jestem zadowolony. "


Benjamin Franklin
"Człowiek mądry więcej uczy się od swych wrogów, niż głupiec od przyjaciół. "


Albert Einstein
"Tylko dwie rzeczy sš nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. "

"Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko? "

"Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują. "

"Nauka bez religii jest kaleka, religia bez nauki jest ślepa. "

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. "

"Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie. "