Fizyki uczą się nie tylko ci , którzy chcą zostać fizykami. Znajomość tego przedmiotu wymagana jest na wielu kierunkach studiów i okazuje się przydatna w wielu różnych zawodach.

ARCHITEKTURA
Wznosząc domy i inne budowle nie można myśleć wyłšcznie o tym, aby były piękne. Przede wszystkim muszą być bezpieczne. Praca architekta polega na łączeniu walorów estetycznych z wiedzą techniczną, opierającą się na znajomości wielu różnych praw fizyki. Studenci architektury nie tylko pogłębiają wiedzę fizyczną zdobytą w szkole, ale także uczą się ją wykorzystywać.

MEDYCYNA
Lekarzowi fizyka potrzebna jest nie tylko do zrozumienia fizjologii-nauki o funkcjonowaniu organizmu. Współczesna diagnostyka i terapia opiera się często na zastosowaniu bardzo skomplikowanej aparatury medycznej. Aby w pełni wykorzystać jej możliwości, niezbędna jest znajomość fizyki .

ELEKTRONIKA Aby zostać inżynierem i projektować nowe rozwišzania techniczne, trzeba się najpierw dostać na odpowiednie studia. Do osiągniecia tego celu potrzebna jest zwykle matura z fizyki . Fizyka stanowi ważny element edukacji technicznej - jest punktem wyjœcia do nauki innych przedmiotów.FINANSE
Ekonomika to dziedzina, która wykorzystuje metody zaczerpnięte z fizyki do opisu zachowań rynku