Sebastian Humski

Europejskie Stowarzyszenie Kucharzy Euro Toques Polska, Szef Kuchni Zajazdu Hetman w Kroczycach - absolwent szkoły.