Tomasz Nowak

Europejskie Stowarzyszenie Kucharzy Euro Toques Polska, założyciel Kuźni Kucharzy Śląskich, ekspert kulinarny.