Dziś pierwszy dzień szkoły!
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa

Zabrania z rodzicami uczniów klas I01-09-2015 21:13:43
Informujemy, że 9 września 2015r. (środa) o godz. 16.30 w sali multimedialnej odbędzie się spotkanie Dyrekcji Szkoły i przedstawicieli Rady Pedagogicznej z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Przydział sal na spotkanie z wychowawcami:

1H sala 104 ul. Żeromskiego
1UH sala 110 ul. Żeromskiego
1T1 sala 202 ul. Żeromskiego
1T2 sala 204 ul. Żeromskiego
1C sala 208 ul. Żeromskiego
Dyrektor    

Kiermasz podręczników szkolnych!01-09-2015 20:41:02
W czwartek 3 września w godzinach 10,00 – 12,00 w holu szkoły przy ul. Żeromskiego (obok stołów do tenisa stołowego) odbędzie się kiermasz używanych podręczników szkolnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą.
I. Klębowska    

Egzamin zawodowy - wyniki24-08-2015 17:50:52
Wyniki egzaminu, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 28 sierpnia 2015 r. (piątek) od godziny 12.00.
B. Ochmańczyk    

Dofinansowanie do zakupu podręczników22-08-2015 19:29:50
Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników. Dofinansowanie przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:
  • uczniom klas IV technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 574 zł na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, uczniom z niepełnosprawnoscią ruchową w tym z afazją, uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7 września.
Pedagog szkolny    

Rozpoczęcie Roku Szkolnego21-08-2015 16:20:57
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015r.
godzina 9.00 - klasy 2 - 4, spotkania z wychowawcami klas;
godzina 10.00 - wszystkie klasy pierwsze w sali gimnastycznej.

Przydział sal dla poszczególnych klas
Dyrektor    

Konferencja Rady Pedagogicznej21-08-2015 15:59:40
Informujemy wszystkich nauczycieli, że konferencja Rady Pedagogicznej rozpoczynająca rok szkolny 2015/2016 odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 11.00.
Dyrektor    

Więcej newsów...
..:: Egzaminy poprawkowe - 20-08-2015
..:: Poprawkowy egzamin maturalny - sierpień 2015 - 20-08-2015
..:: Stypendium Szkolne - 20-08-2015
..:: WAKACJE !!! - 26-06-2015
..:: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? - 28-07-2015
..:: Zawód od podszewki - 27-06-2015
..:: Ranking średnich ocen oraz frekwencji ZSGH - 26-06-2015
Wyszukiwanie:
galeria
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Gdzie spędzisz wakacje?
nad morzem
w górach
za granicą
u rodziny
w domuLink do rezultatów
 
certyfikaty
biuletyn
Adres IP
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 4702315 razy.
Obecnie: 8 gości online