• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Koniec wakacji za 47 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa


IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY HOTELARSKIEJ


4 czerwca 2019r. godz. 1000Patronat honorowy Prezydenta miasta Bytom

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Ilona Steczkiewicz - steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 18 marca 2019r. na adres szkoły, z dopiskiem: IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska hotelarskiego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ramach kwalifikacji T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji T.12. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy od drugiej do czwartej technikum hotelarskiego. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie technikum hotelarskiego (szkoła macierzysta wyłoni dwóch kandydatów do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu 18 marca 2019r.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402 kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Do II etapu kwalifikuje się jeden najlepy uczeń danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. W przypadku małej liczby zgłoszeń z jednej szkoły będzie można zgłosić drugiego ucznia. Informacja zostanie przesłana do szkół 19 marca 2019r. pocztą elektroniczną.  

Etap międzyszkolny

Komisję IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY HOTELARSKIEJ w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. nauczyciele przedmiotów z zakresu hotelarstwa i gastronomii,
 3. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 4. nauczyciele języka angielskiego
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. ubiór,
 2. znajomość i podział usług hotelarskich podstawowych i dodatkowych w różnych obiektach hotelarskich,
 3. znajomość wymagań kategoryzacyjnych dot. usług,
 4. wiedza i umiejętności z zakresu obsługi konsumenta,
 5. umiejętność konwersacji (rozmowa kwalifikacyjna) i rozwiązania problemu z gościem hotelowym w języku angielskim zawodowym,
 6. sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem gościa w hotelu i rozliczeniem usług.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu.  ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


rekrutacja
galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jak dużo czasu spędzasz przed komputerem?
kilka godzin dziennie
około godziny dziennie
poniżej godziny dziennie
kilka dni w tygodniu
raz w tygodniu
raz w miesiącu
nie używam komputera

Ilość oddanych głosów: 501
certyfikaty
biuletyn
rodo
IP: 34.229.24.100
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 13815728 razy.
Obecnie: 18 gości online 
wróć do górę