• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Wakacje za 159 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa


IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY HOTELARSKIEJ


4 czerwca 2019r. godz. 1000Patronat honorowy Prezydenta miasta Bytom

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Ilona Steczkiewicz - steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 18 marca 2019r. na adres szkoły, z dopiskiem: IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska hotelarskiego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ramach kwalifikacji T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji T.12. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy od drugiej do czwartej technikum hotelarskiego. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie technikum hotelarskiego (szkoła macierzysta wyłoni dwóch kandydatów do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu 18 marca 2019r.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402 kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Do II etapu kwalifikuje się jeden najlepy uczeń danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. W przypadku małej liczby zgłoszeń z jednej szkoły będzie można zgłosić drugiego ucznia. Informacja zostanie przesłana do szkół 19 marca 2019r. pocztą elektroniczną.  

Etap międzyszkolny

Komisję IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY HOTELARSKIEJ w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. nauczyciele przedmiotów z zakresu hotelarstwa i gastronomii,
 3. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 4. nauczyciele języka angielskiego
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. ubiór,
 2. znajomość i podział usług hotelarskich podstawowych i dodatkowych w różnych obiektach hotelarskich,
 3. znajomość wymagań kategoryzacyjnych dot. usług,
 4. wiedza i umiejętności z zakresu obsługi konsumenta,
 5. umiejętność konwersacji (rozmowa kwalifikacyjna) i rozwiązania problemu z gościem hotelowym w języku angielskim zawodowym,
 6. sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem gościa w hotelu i rozliczeniem usług.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu.  ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


galeria
office 365
kolorowy dzień
27.01 - 31.02
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jak spędzasz swój wolny czas?
uczę się
z przyjaciółmi
oglądam telewizję
przed komputerem
uprawiam sport
idę na zakupy
piszę do znajomych

Ilość oddanych głosów: 320
certyfikaty
biuletyn
rodo
IP: 18.206.12.79
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 15912517 razy.
Obecnie: 15 gości online 
wróć do górę