@zsghbytom
 • pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 15 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
translate
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


zastępstwa

INFORMACJA O OPŁATACH
ZA DUPLIKAT ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH


Podstawa prawna
Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 170 z poźń. zm.), oraz Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1546 z poźń. zm.). Duplikaty, o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum szkoły.

Wymagane dokumenty
Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

W celu wystawienia duplikatu – należy złożyć:
 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (Załącznik nr 1)
 2. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (Załącznik nr 2)
 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty.
 4. Aktualne podpisane zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej).
Opłaty
Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26,-zł
Opłata za sporządzenie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,-zł
którą należy wnieść na konto szkoły:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu,
ul. Żeromskiego 26, 41-902 Bytom
Getin Noble Bank S.A. Oddział Bytom
Nr konta 47 1560 1049 0000 9030 0005 2476

z tytułem przelewu:
- opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia
lub opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia.

Termin i sposób załatwienia
 1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły, duplikat świadectwa wydaje się nie później niż w terminie do 14 dni roboczych.
 2. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
 3. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
 4. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się nie później niż do 3 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach duplikat legitymacji może być wystawiony w tym samym dniu, jeśli wnioskodawca złoży odpowiednie dokumenty do godz. 10.00 w sekretariacie.


rekrutacja
galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
44.200.145.223
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 32993494 razy.
Obecnie: 24 gości online 
wróć do górę