@zsghbytom
  • pic1
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
  • pic2
Do wakacji zostało 4 dni 
rekrutacja
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
translate
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennikKorba to projekt dla młodych,
przedsiębiorczych
i pozytywnie zakręconych!

WIELKA GALA
Projekt, który realizowałam, dał mi możliwość sprawdzenia się, zebrania nowych doświadczeń i współpracy z naprawdę pozytywnie zakręconymi ludźmi:, mającymi świetne pomysły, rozmaite talenty i chęć do pracy. Jestem bardzo zadowolona z wyników naszego projektu i mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyglądali się naszej pracy, będą się angażować w takie projekty .Będę bardzo gorąco do tego zachęcać, bo warto!!! Jak bardzo warto, powiem Wam na koniec: satysfakcji z sukcesu nie da się z niczym porównać, ale także podczas Wielkiej Gali, która odbyła się 17 grudnia 2009 w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zostałam jednym z nagrodzonych uczestników Projektu Korba, a moja prezentacja multimedialna z realizacji projektu została zaprezentowana naprawdę licznej i ważnej publiczności. Otrzymałam też nagrody! Na koniec dziękuję wszystkim za współpracę. Szczególne podziękowania składam Pani Danucie Domagalskiej, mojej opiekunce, która rekomendowała mnie do Korby, koordynowała realizację projektu, współorganizowała Dzień Śląski oraz Paniom, z których pomocy i wsparcia także korzystałam: Pani Beacie Kulczyk i Pani Beacie Popowicz, współorganizatorkom Dnia Śląskiego. Powyżej zamieszczam dyplom, który otrzymałam podczas Gali.
Żaneta Rogula

Dzień Śląski - podziękowania
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprez na Dzień Śląski, składamy podziękowania, przede wszystkim aktorom: Magdzie Trybuni, Ani Szafarczyk, Sandrze Krygier, Dawidowi Paculi, Magdzie Kwiecińskiej, Arkowi Miszewskiemu, Krzysiowi Miarce, Arturowi Kozubkowi, Rafałowi Wiszowatemu; tancerzom: Bogusiowi Paruzelowi, Marioli Badurze, Przemkowi Olszewskiemu, Żanecie Wikarek, Monice Demboń, Pawłowi Malewickiemu, Dominice Paciorek, Adamowi Feliksowi, Ani Bieńkowskiej, Mariuszowi Niciakowi oraz akordeoniście Bartkowi Kurowskiemu. Bardzo dziękujemy klasie IK2 za zorganizowanie Gospody Śląskiej, szczególnie Sandrze Nowak i Ani Śliwińskiej, które wykonały naprawdę dobrą robotę, a także Krzysiowi Kołodziejowi, Krzysiowi Bednarkowi, Łukaszowi Popiołkowi, Damianowi Dziubie. Podziękowania należą się także "ekipie technicznej", którą tworzyli chłopcy z klasy IK2: Mateusz Czyż, Marek Procz; z klasy IIK: Grzesiu Fojk , Wojtek Białek, Mateusz Góra, Mateusz Czypionka, Daniel Pentrys, Marcin Czarkowski. Dziękujemy dziewczynom z klasy IIIH3: Karolinie Urbańczyk, Oli Stasek, Paulinie Poltyn, Darii Wojtczak, Darii Tobor, które upiekły kołocze do Gospody Śląskiej. Dziękujemy Klaudii Holeksie, Ani Gad i Rafałowi Wiszowatemu za przygotowanie prezentacji multimedialnych o tematyce śląskiej. Dziękujemy również autorkom słownika śląsko-polskiego, Karolinie Fysz i Monice Kafce z IH1. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY NA RÓŻNYCH ETAPACH PRZYGOTOWAŃ SŁUŻYLI NAM SWOJĄ POMOCĄ.
Ż. Rogula, D. Domagalska, B. Kulczyk, B. Popowicz


WIELKI FINAŁ
4 grudnia odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z Dniem Śląskim. Przygotowaniom poświęciliśmy dużo pracy i czasu, wielu ludzi zaangażowało się i pomogło doprowadzić rzecz do szczęśliwego końca. Wszystko warto było! Przeczytajcie dlaczego.
Moim głównym celem była promocja kultury śląskiej: poznanie dawnych obyczajów regionalnych; pokazanie, że gwara jest ciągle żywa; prezentacja przedmiotów, które są charakterystyczne dla kultury śląskiej; zainteresowanie młodych ludzi, takich jak ja, naszą "małą ojczyzną" i przekonanie ich, że tradycja jest dla nas ważna i stale obecna w naszym życiu. Chciałam również zachęcić rówieśników do aktywnego udziału w życiu szkoły, aby się przekonali, że w szkole mogą dziać się ciekawe rzeczy, jeśli wspólnie chcemy, żeby tak było. Praca nad przedstawieniem miała także pomóc tym, którzy dotąd nie mieli okazji pokazać swoich talentów, w stworzeniu swojego pozytywnego wizerunku, zaprezentowaniu się przed całą szkołą. Chciałam także, aby współpracowali ze sobą różni ludzie, którzy dotąd nie myśleli nawet, że mogliby coś razem zrobić. Wszyscy też mieliśmy nauczyć się współpracować w grupie, a ci, którzy przyjęli na siebie jakieś zadania, mogli uczyć się kierowania pracą innych ludzi.
Osiągnęliśmy wszystkie założona cele: udało się doprowadzić przedstawienie do końca - do publicznego pokazu! Opowiedzieliśmy szerokiej publiczności o różnych obyczajach związanych z "zolytami" i weselem na Śląsku, ponieważ przedstawienie poprzedziły takie właśnie informacje dla publiczności, a część z nich została przeczytana w gwarze śląskiej. W projekt zaangażowało się bardzo wielu uczniów, a co najważniejsze, przede wszystkim z klas pierwszych, którzy dopiero do nas przyszli, a teraz staną się rozpoznawalni i nawet podziwiani, a to na pewno wpłynie mobilizująco na innych i zachęci do angażowania się w różne projekty. Poznaliśmy starszych kolegów i współpracowaliśmy z nimi przy jednej imprezie. Swój udział w przedstawieniu miał Pan Izydor, szkolny konserwator, bo mundur górniczy i wiszące na nim odznaczenia oglądało wielu ludzi, przecież na Śląsku ciągle żywy jest etos pracy. Wszyscy też podziwiali ludowe stroje, które Boguś wypożyczył z Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie i możliwe, ze widzieli takie po raz pierwszy. Widziałam, że czytano też nasz "słownik śląsko - polski", wiszący na szkolnym korytarzu, a nawet sprzeczaliśmy się między sobą o niektóre słowa i nikt nie wstydził się przyznać, ze mówi gwarą. Co prawie niewiarygodne, słuchaliśmy ludowej muzyki, bo do takiej właśnie tańczyli nasi koledzy taniec zwany "Koziery", a jeden z kolegów, Bartek Kurowski z IK2, przyniósł akordeon i zagrał znaną na Śląsku "Karolinkę". Nauczyliśmy się także z niczego nie rezygnować, konsekwentnie dążyć do celu i nie poddawać się trudnościom. Wielu z nas przełamało tremę przed publicznym występem, jak ja i Przemek, którzy pierwszy raz występowaliśmy przed tak dużą publicznością. Nie bez znaczenia jest i to, że poznaliśmy swoich nauczycieli z innej strony i zaprzyjaźniliśmy się z Paniami, które z nami pracowały. Dla mnie było to ogromne doświadczenie: uczestniczyłam w próbach przedstawienia, zastępując koleżankę, która grała główną rolę, gdy ta była chora, a próby musiały odbywać się regularnie (to moje pierwsze doświadczenie"sceniczne"), podczas przedstawienia byłam suflerem i wreszcie, prowadziłam całą uroczystość jako konferansjer razem z Przemkiem Olszewskim i Krzysiem Miarką, wykorzystałam więc umiejętności, które zdobyłam podczas warsztatów LOGOS. Wspólnie odnieśliśmy sukces, a nasza praca została doceniona i wyróżniona, ponieważ otrzymaliśmy na stronie www naszej szkoły swoją własną zakładkę "Projekt Korba".
Żaneta Rogula


Już tylko dwa dni dzielą nas od wielkiej uroczystości; trwają ostatnie próby przedstawienia, ciągle jeszcze ćwiczymy ludowy taniec, zwany "koziery". Poniżej zdjęcia z próby kostiumowej.
Trzymajcie za nas kciuki!

     

        


Finalizujemy nasze przedsięwzięcie. Wielki dzień się zbliża! Poniżej program obchodów Dnia Śląskiego, a wśród różnych imprez - nie przegapcie! - nasze przedstawienie.
>>> program Dnia Śląskiego <<<

Kolejne próby przedstawienia
Oto zdjęcia z kolejnej próby przedstawienia, już w pełnej obsadzie. Poniżej nasi aktorzy:
       

   
M. Trybunia/Żaneta Rogula - Róża Kwaśno
A. Szafarczyk- Hilda (jej ciotka)
S. Krygier- Ana (swatka)
D. Pacula- Jorg Ciapała
M. Kwiecińska- Pela Ciapała
A. Miszewski- Edward Keta
K. Miarka- Alfons Patryk von Skarpeta
A. Kozubek- Smażonka
R. Wiszowaty- Paul Gromnica (kopidoł)

Godomy po naszymu
Tak powstaje pierwszy śląsko - polski słownik w naszej szkole. Przy pracy dziewczyny z IH1: Karolina Fysz i Monika Kafka.
       

   


Przygotowania do przedstawienia postępują - właśnie zwróciliśmy się do Dyrektora Telewizji Katowice o wypożyczenie nam rekwizytów i strojów związanych z kulturą śląską. Mamy nadzieję, że uzyskamy ze strony Telewizji wsparcie w naszych wysiłkach. Poniżej zamieszczamy skan pisma wystosowanego w tej sprawie. Dziękujemybardzo Pani Dyrektor Małgorzacie Niewrzeli za poparcie naszej prośby.
Poza tym - coraz więcej ludzi angażuje się w nasze przedsięwzięcie; dziewczyny z klasy I H1, Karolina Fysz i Monika Kafka, opracują dla nas podręczny słownik śląsko-polski. Zapoznacie się z nim w tygodniu poprzedzającym nasze przedstawienie.


Taniec z gwiazdami
Trwają przygotowania do obchodów Dnia Śląskiego. Na zdjęciach poniżej widzicie nasz szkolny zespół tancerzy, przygotowujących śląski taniec zwany "mietlorzem". Autorem choreografii i kierownikiem zespołu jest Boguś Paruzel z klasy I K2, na co dzień członek zespołu Mały Śląsk. Pozostali tancerze to: Mariola Badura, Eliza Mróz, Żaneta Wikarek, Paweł Bukowski z klasy I H1, Przemysław Olszewski,Monika Demboń, Paweł Malewicki, z klasy I K2.

       

       


W drodze do Oscara
Równocześnie inni ludzie przygotowują przedstawienie Zolyty.Na zdjęciach widzicie próbę części zespołu aktorów, biorących udział w przedstawieniu - uczniów klasy II H1, ćwiczących z najlepszym reżyserem w dziejach naszej szkoły - Panią Beatą Popowicz.

       

   


Żaneta Rogula, uczennica klasy IIK, zakwalifikowała się do projektu Korba, adresowanego do liderów młodzieżowych z województwa śląskiego. "Korba to projekt dla młodych, przedsiębiorczych i pozytywnie zakręconych!" - tak reklamują tę akcję jej organizatorzy. Projekt jest dofinansowany ze środków programu operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Honorowy patronat nad projektem Korba objął Marszałek Województwa Śląskiego, pan Bogusław Śmigielski.
Najlepsze projekty zostaną nagrodzone podczas Wielkiej Gali pod nazwą Śląskie Forum Liderów Młodzieżowych, w obecności przedstawicieli lokalnego samorządu i mediów. Gala odbędzie się w grudniu 2009 w wielkiej sali na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego.
Żaneta jest autorką projektu, który będzie realizowany w naszej szkole w ramach obchodów Dnia Śląskiego, 4. grudnia. Od 8 do 11 października Żaneta brała udział w I sesji warsztatowej: Logos - myśl i słowo na usługach lidera, która odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Dąb" w Ustroniu.Na próbach "Małego Śląska"
We wtorek (20.10.2009r.), w ramach pracy nad moim projektem, byłam na próbie zespołu Mały Śląsk w Radzionkowie. Zostałam tam zaproszona przez kolegę z klasy IK2, Bogusia Paruzela, który jest członkiem tego zespołu. Poznaliśmy się, kiedy szukałam ludzi chętnych do pracy nad grudniowym przedstawieniem. Boguś zgodził się wziąć w nim udział i przygotować grupę naszych koleżanek i kolegów ze szkoły, w sumie 8 par, do wykonania tańca zwanego na Śląsku mietlorzem . Nie będzie to taki "czysty" mietlorz, tylko raczej składanka, bo przecież nie jesteśmy zawodowcami. Dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Ratajczaka, instruktora tańca, mogłam obserwować, jak Boguś i inni członkowie zespołu ćwiczą. Byłam pełna podziwu dla nich, z jakim zaangażowaniem wykonują polecenia instruktora - uwierzcie mi, to bardzo ciężka praca!
W naszej szkole próby odbywać się będą w poniedziałki, o godzinie 15:20. Autorem choreografii będzie, oczywiście, Boguś. Bardzo dziękuję Paniom Beacie Popowicz i Beacie Kulczyk, które będą sprawowały opiekę nad tancerzami.
Żaneta Rogula


aktualna galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
44.221.73.157
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 38974216 razy.
Obecnie: 67 gości online 
wróć do górę