@zsghbytom
 • pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 4 dni 
rekrutacja
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
translate
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


XI WOJEWÓDZKI KONKURS
WIEDZY HOTELARSKIEJ


"W królestwie hotelarskich doskonałości"

5 kwietnia 2024 r. godz. 1000


PATRONAT:
Patronat honorowy
Prezydenta
miasta
Bytom

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl


WSPÓŁPRACA:

Best Western - Hotel Mariacki
ul. Mariacka 15
40-014 Katowice
bwmariacki.pl

Hotel Kotarz***
ul. Wyzwolenia 40
43-438 Brenna
kotarz.com


Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 18 marca 2024 r. na adres szkoły, z dopiskiem: XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Hotelarskiej lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska hotelarskiego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ramach kwalifikacji HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.06 -. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy od drugiej do piątej technikum hotelarskiego. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie (szkoła macierzysta wyłoni zespół 2-osobowy do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, Hotel Best Western - Hotel Mariacki w Katowicach oraz Hotel Kotarz*** w Brennej. W konkursie biorą udział zespoły 2-osobowe.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy współpracy z zaproszonymi gośćmi z branży hotelarskiej.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanego do II etapu konkursu do 18 marca 2024 r.

Etap wewnątrzszkolny
 1. 1Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402.
Do II etapu kwalifikuje się jeden zespół dwuosobowy z danej szkoły, wyłoniony w eliminacjach szkolnych. W przypadku małej liczby zgłoszeń z jednej szkoły będzie można zgłosić drugi zespół. Informacja zostanie przesłana do szkół 19 marca 2024 r. pocztą elektroniczną.  

Etap międzyszkolny

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26.

Komisję XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY HOTELARSKIEJ w II etapie tworzą:
 1. Pani Anna Chwałko - dyrektor regionalna IGHP na Śląsku i dyrektor generalna Best Western Hotel Mariacki oraz Browaru Mariacki w Katowicach,
 2. Pan Tomasz Antolak - dyrektor generalny Hotelu Kotarz w Brennej i właściciel firmy Hotel Expert Events,
 3. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 4. zaproszeni goście z branży hotelarskiej,
 5. nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. przedstawienie przygotowanej wcześniej przez uczestników krótkiej reklamy kierunku technik hotelarstwa w formie prezentacji multimedialnej. Prezentację proszę przesłać do dnia 25 marca 2024 r. na adres e-mail brol.krzysztof@zsgh.net.pl oraz zabrać ze sobą swoją kopię w dniu konkursu na pamięci przenośnej. Prezentacja będzie wykorzystana tylko podczas konkursu w celu oceny,
 2. test z zakresu marketingu mix w hotelarstwie,
 3. sprawdzenie miękkich kompetencji uczestnika podczas rozmowy w języku obcym angielskim (1 osoba z zespołu),
 4. sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z rozliczeniem usług,
 5. wiedza i umiejętności praktyczne związane z działalnością służby pięter w jednostce mieszkalnej.
 6. znajomość i podział usług hotelarskich ze szczególnym uwzględnieniem znajomości Best Western - Hotel Mariacki w Katowicach oraz Hotelu Kotarz*** w Brennej w oparciu o strony internetowe hoteli. Adresy stron znajdują się przy danych adresowych hoteli na początku regulaminu.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu.


Sponsorzy:
   


ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


aktualna galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
44.221.73.157
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 38975218 razy.
Obecnie: 65 gości online 
wróć do górę