• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 205 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


zastępstwa


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
HOTELARSKO - TURYSTYCZNY


30 maja 2022 r. godz. 1000Patronat honorowy Prezydenta miasta Bytom

ORGANIZATORZY:


Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Ilona Steczkiewicz - steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
- mgr Barbara Cichocka-Krawczyk - cichocka.barbara@zsgh.net.pl
- mgr Anna Halam - halama.anna@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 10 maja 2022 r. na adres szkoły, z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Hotelarsko - Turystyczny lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystyki, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich i turystycznych,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska hotelarskiego i turystycznego.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy drugiej lub trzeciej kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa lub technik organizacji turystyki. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie (szkoła macierzysta wyłoni zespół 2-osobowy do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu oraz zaproszeni goście. W konkursie biorą udział zespoły 2-osobowe. (Najlepiej 1 uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i 1 uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki).
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa lub technik organizacji turystyki. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy współpracy z zaproszonymi gośćmi z branży hotelarskiej i turystycznej.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu do 10 maja 2022 r.

Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie Facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402 oraz technik organizacji turystyki 422104.
Do II etapu kwalifikuje się jeden zespół dwuosobowy z danej szkoły, wyłoniony w eliminacjach szkolnych. Najlepiej 1 uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i 1 kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki (o składzie decyduje szkoła zgłaszająca uczestników). W przypadku małej liczby zgłoszeń z jednej szkoły będzie można zgłosić drugi zespół. Informacja zostanie przesłana do szkół 12 maja 2022 r. pocztą elektroniczną.  

Etap międzyszkolny

Konkurs odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz.10:00 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26

Komisję MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HOTELARSKO - TURYSTYCZNEGO w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 3. zaproszeni goście z branży hotelarskiej i turystycznej,
 4. nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzców konkursu, w której będą oceniane:
 1. wiedza z zakresu podstawowych pojęć hotelarskich i turystycznych,
 2. udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
 3. umiejętność konwersacji i rozwiązania problemu z gościem hotelowym oraz udzielenia informacji turystycznej w języku angielskim zawodowym,
 4. sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z rozliczeniem usług w hotelu jak również kalkulacji imprez turystycznych,
 5. znajomość atrakcji turystycznych.
Wszystkie zadania będą wykonywane zespołowo.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań, losowanych przez uczestników konkursu.


Sponsorzy:ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
translate
bezpieczne wakacje
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
34.239.154.240
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 29824914 razy.
Obecnie: 45 gości online 
wróć do górę