@zsghbytom
 • pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 26 dni 
rekrutacja
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
translate
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
TURYSTYCZNY


„A niech to szlak!”

5 marca 2024 godz. 1000


Patronat honorowy
Prezydenta
miasta
Bytom

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl


Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Anna Halama - halama.anna@zsgh.net.pl
- mgr Kukuła Andrzej - kukula.andrzej@zsgh.net.pl


Karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 16 lutego 2024r. na adres szkoły, z dopiskiem: III Międzyszkolny Konkurs Turystyczny lub pocztą elektroniczną na adres: adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • popularyzowanie atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków turystycznych południowej Polski,
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań turystyką i podróżowaniem oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas turystycznych,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska turystycznego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik organizacji turystyki w ramach kwalifikacji HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych, HGT.06 -. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.
Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od drugiej do czwartej kształcących się na kierunku technik organizacji turystyki. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie (szkoła macierzysta wyłoni maksymalnie 2 osoby do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Turystycznego

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu oraz zaproszeni goście.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik organizacji turystyki. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy współpracy z zaproszonymi gośćmi z branży turystycznej.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanego do II etapu konkursu do 16 lutego 2024 r.


Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki 422104.
Do II etapu kwalifikuje się maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.  

Etap międzyszkolny

Konkurs odbędzie się 5 marca 2024 r. o godz.10:00 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26

Komisję III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TURYSTYCZNEGO „A NIECH TO SZLAK!” w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 3. zaproszeni goście z branży turystycznej,
 4. nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
W etapie tym bierze udział 2 uczniów z danej szkoły, którzy tworzyć będą zespół dwuosobowy walczący w konkursie wspólnie. Etap ten składa się z części teoretycznych i praktycznych, w których oceniana będzie wiedza ogólna z dziedziny turystyki ze szczególnym uwzględnieniem znajomości szlaków turystycznych południowej Polski oraz wypowiedź w języku angielskim.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu.


Sponsorzy:

Patronat:


Patronat medialny:ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


aktualna galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
100.26.179.41
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 38435747 razy.
Obecnie: 61 gości online 
wróć do górę