• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 240 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa

nauczanie
hybrydowe


Międzynarodowy Projekt
Współpracy Szkół  
Leonardo da Vinci.
III edycja projektu II edycja projektu I edycja projektu
Projekt Dziś uczeń jutro mistrz! Tajniki europejskiego hotelarstwa i gastronomii - Program Leonardo da Vinci - staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Dnia 02 czerwca grupa 15 uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych rozpoczęła swoją przygodę pracy w renomowanych hotelach i restauracjach w Londynie. Do udziału w Programie można było przystąpić po przejściu wielostopniowej rekrutacji, w wyniku, której wyłoniliśmy najlepszych kandydatów do odbycia stażu. Był on poprzedzony długim i intensywnym programem przygotowania kulturowo-językowego, podczas którego uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe, poznawali zwyczaje i kulturę Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów kulinarnych. Zajęcia językowe były nastawione na poszerzanie słownictwa z zakresu hotelarstwa oraz obsługi klienta w restauracji i pracy w kuchni. Wiele zajęć odbywało się w formie praktycznych warsztatów, zarówno z zakresu gotowania angielskich potraw, jak i obsługi gości w restauracji oraz hotelu. Podczas przygotowania uczniowie brali udział również w zajęciach z psychologiem, podczas których integrowali się jako grupa, uczyli jak sobie radzić ze stresem i jak postępować w sytuacjach trudnych. Ważnym elementem tego programu było również szkolenie z zakresu przygotowania się do rozmowy wstępnej u pracodawcy oraz pisania CV. Uczniowie, przygotowywali również szereg dokumentów wymaganych przez instytucję przyjmującą. Obecnie grupa rozpoczyna staż, który jest koordynowany przez ADC College- instytucję goszczącą naszą grupę. Uczniowie będą pracować w restauracjach i hotelach, zgodnie z kierunkiem klas, do których uczestniczą. Mają szansę szlifować swoje umiejętności językowe i zawodowe w miejscach pracy. Dobrą stroną odbywania stażu jest również zakwaterowanie w rodzinach angielskich, w których podczas pobytu uczniowie mogą poobserwować życie codzienne Brytyjczyków, ich zwyczaje oraz spróbować typowej kuchni angielskiej. W czasie wolnym grupa uczniów, będzie realizowała drugą część programu kulturowego - zwiedzanie muzeów, galerii oraz udział w imprezach kulturalno- rozrywkowych. Wszystkim uczestnikom stażu, życzymy powodzenia!

Okiem uczestników - wspomnienia i opisyMiejsca odbywania stażu - grupa LdV - Londyn 2013 Po zakończeniu działań w ramach Projektu: Dziś Uczeń, Jutro Mistrz! Tajniki Europejskiego Hotelarstwa i Gastronomii wszyscy uczestnicy otrzymali dokument Europass Mobilność. Służy on do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład: praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie - w naszym przypadku były to hotele i restauracje w Londynie. Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie - jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym.
Więcej na temat Europass Mobilność oraz innych dokumentów związanych z potwierdzeniem okresów nauki lub szkolenia można znaleźć na stronie: https://europass.frse.org.pl/europass-mobilnosc
Zachęcamy do lektury!

Prezentacje uczestników


Kandydaci na staż zagraniczny w ramach Projektu LdV wykonali plakaty promujace projekt na terenie naszej szkoły. Za wykonanie plakatów przyznane zostały dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. Za wykonane prace dziękujemy.
         
                   

Zagadnienia do test językowy dla kandydatów na staż w Wielkiej Brytanii

Projekt Dziś uczeń jutro mistrz! Tajniki europejskiego hotelarstwa i gastronomii złożony przez nasza szkołę na konkurs programu Leonardo da Vinci został przewidziany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu grupa naszych uczniów z kierunku hotelarskiego oraz gastronomicznego wyjedzie na staż zawodowy do Wielkiej Brytanii, gdzie będzie odbywać praktykę zawodową w restauracjach i hotelach oraz uczestniczyć w programie przygotowanym przez instytucję przyjmującą - ADC College. Szkolenie grupy uczniów naszej szkoły będzie trwało 4 tygodnie i odbędzie się w miesiącu czerwcu 2013. Program stażu zawodowego oprócz praktycznego szkolenia zawodowego będzie zawierał aspekty kulturowe oraz naukę języka angielskiego zawodowego. Uczniowie będą również uczestniczyć w przygotowanym programie kulturowo-krajoznawczym. Realizacja stażu pozwoli naszym uczniom na poznanie rynku pracy i wymagań pracodawców w krajach europejskich i będzie doskonałym sprawdzianem ich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem sprawności komunikacyjnej w języku obcym.

galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jak spędzasz swój wolny czas?
uczę się
z przyjaciółmi
oglądam telewizję
przed komputerem
uprawiam sport
idę na zakupy
piszę do znajomych

Ilość oddanych głosów: 667
certyfikaty
biuletyn
rodo
IP: 100.24.125.162
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 20038851 razy.
Obecnie: 13 gości online 
wróć do górę